четвртак, 22. јун 2023.

Stara planina | Crni vrh - Šilja čuka (1711 mnv)

 

Šilja čuka (1711 mnv) je vrh Stare planine koji se nalazi na samoj srpsko-bugarskoj granici u ataru sela Crni vrh. Na vrhu se nalazi granični kamen br. 340. Uspon na Šilju čuku može da se izvede iz sela Ravno Bučje preko prevoja Sveti Nikola, a takođe i iz sela Crni vrh preko zaseoka Gravaljosa.

 
Kada se stigne u selo Crni vrh, na uspon može da se krene od motela Šum koji se nalazi na oko 750 mnv. Takođe uspon može da se izvede i ako se od ovog motela nastavi kretanje asfaltnim putem još 1 km u pravcu Babinog zuba, a onda nakon krivine se skrene levo i dalje se zemljanim putem pešači do zaseoka Gravaljosa. Nakon 3 km od asfaltnog puta stiže se do vidikovca Sv. Jovan na kome je postavljen drveni mobilijar.Od ovog vidikovca dalje se ide putem još oko 800 m, do raskrsnice gde na jednoj kući koja se nalazi sa desne strane piše ''Sv. Nikola'', a preko puta  te kuće na jednom drvetu stoje natpisi prelaz Sv. Nikola i izvor Biljanica. Od ove kuće dalje kretanje se odvoja u pravcu prelaza Sv. Nikola.

 


Stotinak metara dalje od kuće sa natpisom stiže se do potoka/rečice koji prelazi preko kolskog puta, odakle dalje može da se nastavi putem ili stazicom kroz šumu koja u početku prati tok potoka sa njegove desne strane, a zatim se ulevo udaljava od njega i kasnije uključuje na kolski put. Ovom prečicom dužine oko 800 metara staza uspona se skraćuje za oko 1,2 km.

pogled na vrh Orlov kamen 1737 mnv

Putem se dalje ide još oko 3,2 km do izvora Biljanica ili Biljin kladenac. Prate se markacije i putokazi sa natpisom Sv. Nikola, koji meni na nekim mestima nisu bili baš jasni, tako da sam prestao da obraćam pažnju na njih. Ako se držite glavnog puta do izvora Biljin kladenac stižete bez problema. 

Od Biljinog kladenca kada dopunite zalihe vode dalje kretanje ne nastavljate putem pored izvora, jer taj put vodi do prevoja Sveti Nikola, nego putem desno pre izvora kojim idete stotinak metara kroz šumu i zatim izlazite na čistinu.

izvor Biljin kladenac

Na toj čistini nalazi se pojilo za stoku, stočna so... takođe odatle počinje i pojas četinarske šume kao i predeo netaknute prirode i prelepi vidici na vrhove Stare planine u daljini na vrhove Suve planine, Svrljiških planina... Kretanje se neko vreme odvija patrolnom stazom, a zatim kada se patrolna staza završi kreće strmi uspon dužine oko 600 m, preko kamenitog terena sve do vrha na kome se nalazi veliki granični kamen.pogled na vrh Šilja čuka


Sa vrha možete da se vratite  stazom uz graničnu liniju u pravcu severa,  a zatim nakon jednog kilometra da se uključite na stazu koja vodi do izvora Biljin kladenac. Od ovog izvora spust se odvija zemljanim putem do zaseoka Gravaljosa tj. do one kuće na kojjoj piše  Sv. Nikola. Kod te kuće ne skrećete levo (put kojim ste došli tokom uspona), nego nastavljate spust pravo putem koji prati tok rečice i kojim nakon 2 km stižete kod motela Šum. Ukupna dužina kružne staze je oko 20 km. 

 

 
 

 

 


   
Нема коментара:

Постави коментар