четвртак, 10. новембар 2022.

Meandri Timoka | Vidikovac "Kravul cetec"

Vidikovac "Kravul cetec" (vidikovac Timok 1) se nalazi u blizini sela Čokonjar i Gradskovo, a iznad male HE ''Sokolovica", koja se nalazi oko 25 km nizvodno od Zaječara na reci Veliki Timok. Sa vidikovca se pruža prelep pogled na meandre Timoka koji  po obliku podsećaju na meandre Uvca.

Do ovog vidikovca može se doći iz Zaječara kada se krene putem preko sela Vražogrnac i Trnavac. Od Trnavca i dalje se ide asfaltnim putem ka selu Čokonjar do betonskog mosta na Timoku, gde put desno preko mosta vodi do sela Gradskovo, a putem pravo se nastavlja  za selo Čokonjar. Kada se stigne kod železničke stanice ''Čokonjar'' koja je od ovog mosta udaljena oko 600 metara i  nakon što se prođe pored železničkog mosta, skreće se desno preko pruge i dalje kretanje (vožnja) se odvija makadamskim putem nekih 5-6 km sve do HE ''Sokolovica". Od hidroelektrane pešačka staza vodi preko same brane na desnu obalu Timoka, odakle kreće uspon do vidikovca.

Iz Zaječara takođe može da se dođe i putem koji vodi preko sela Veliki Izvor-Halovo-Gradskovo. Kada se stigne u selo Gradskovo do vidikovca može da se dođe kraćom ili dužom stazom koja od zadnjih kuća vodi makadamskim putem do HE ''Sokolovica". Put se konstantno spušta sa visine od oko 320 metara na oko 100 metara kod hidroelektrane, a dužina ove deonice je oko 3,4 km.

 

Kada se stigne kod hidroelektrane levo od nje se prelazi preko stene i dalje kretanje se nastavlja uskom stazom gde je potreban maksimalan oprez, jer staza ide iznad i paralelno sa rekom Veliki Timok. Posle nekih 500 metara staza se postepeno udaljava reke i prelazi u šumski put kojim se dalje ide ka vidikovciu. Nakon pređenih 1,5 km od brane izlazi se iz šume, gde se odvaja levo od puta i  dalje se ide čistinom oko 500 metera, izmađu žbunja prateći obod šume do neuređene seoske deponije 😡. Od seoske deponije do vidikovca "Timok 1" preostaje još oko 1 km stazom u širini kolskog puta. 


Tokom boravka na vidikovcu sa koga se pruža prelep pogled na meandre Timoka potreban je dodatan oprez zbog stenovitog i strmog terena, a takođe i zmija tokom toplih meseci.


Povratak sa vidikovca se odvija istom stazom do seoske deponije, a zatim se dalje ide putem do prvih kuća tj. do mesta gde su parkirana vozila. Ova deonica je dužine oko 1,5 km u jednom pravcu i njome do vidikovca mogu da dodju svi oni koji ne žele da duže pešače ili da se izlažu većem naporu.

  

Нема коментара:

Постави коментар