недеља, 10. април 2022.

Stara planina - Janošica (980 mnv) - Prolećni uspon

Janošica (980 mnv) se nalazi u istočnoj Srbiji i jedan je od vrhova severnog dela Stare planine. U podnožju Janošice smešten je manastir Suvodol, koji se nalazi u ataru sela Selačke, 26 km od Zaječara, a oko 6 km je udaljen od magistralnog puta Zaječar-Knjaževac.

Manastir Suvodol

Fotografije i opis su sa uspona na Janošicu 980 mnv, koji je započet sa raskrsnice na oko 400 metara od manastira Suvodol (373 mnv), gde mogu da se parkiraju automobili i ostala prevozna sredstva. Nakon kraće pripreme na uspon se kreće širokim kolskim putem, koji prati tok Selačke reke koja na nekoliko mesta prelazi preko njega, što može da bude problem za prelaz u periodima godine kada ima više snega koji se topi ili jakih kiša.Na oko 2,3 km od početne tačke uspona stiže se do jednog proširenja gde se sa glavnog puta odvaja put levo koji prolazi pored napuštenih kontejnera za stanovanje, kojim takođe može da se stigne do vrha Janošica kao i do vrha Babin nos, jer de on nakon 4 km ponovo uključuje na široki kolski put. Opis staze u ovom postu je sa uspona na Janošicu koji je izveden širokim putem koji produžava pravo i kojim se dalje nakon jednog kilometra stiže do jedne krivine udesno, tu put prestaje da prati tok potoka.

pogled na vrh Babin nos 1108 mnv
 

Od ove krivine put zatim prolazi kroz pojas borove šume i nakon još jednog kilometra se stiže do lovačke čeke, koja se nalazi sa leve strane puta, pored jedne livade na velikom hrastu. Od te lovačke čeke može da se vidi vrh Babin nos.

Od lovačke čeke kretanje se i dalje odvija širokim kolskim putem u dužini još oko 2,5 km, sve do jedne široke krivine ulevo, gde se onda sa puta skreće desno u šumarak. 

Na ovoj krivini  postoji jedna velika info tabla, put od table vodi dalje u pravcu vrhova Tri kladenca i Babin nos. Mesto gde se skreće sa puta desno u šumarak je podnožje vrha Radino lice i nalazi se na nadmorskoj visini od oko 820 metara. Od ovog mesta do vrha Janošica preostaje još oko 1 km pešačenja.

Kada se skrene sa puta onda se uz borovu šumu spušta stazom oko 150 metara do mesta gde su postavljena dva drvena mobilijara, od kojih se nakon kraćeg odmora kretanje dalje nastavlja uz borovu šumu preko jedne čistine oko 350 metara sve do ulaska u bukovu šumu. Kroz šumu se odvija nešto jači uspon i ne postoji uređena staza. Deonica koja ide kroz šumu je oko 400 metara, a zatim se izlazi na greben, kojim se do najviše tačke 980 mnv ide  još oko 100 metara. 

 


Silazak sa vrha i povratak do polazne tačke (manastira Suvodol) se odvija istom stazom kao i uspon. Ukupna dužina staze je oko 16 km. Staza nije obeležena planinarskim markacija ali se na stazi povremeno pored puta pojavljuju markacije za rutu planinskog biciklizama (Boljevac-Zaječar-Novo korito)

 Нема коментара:

Постави коментар