среда, 16. септембар 2020.

Vodopad Tri kladenca

 
Tri kladenca ili Arbinjski vodopad se nalazi na Dojkinačkoj reci, na oko 1650 metara nadmorske visine, a ispod vrha Kopren 1963 mnv, na Staroj planini u strogom rezervatu prirode zvanom Arbinje. Iznad njega na nadmorskoj visini od 1860  metara  je izvor Dojkinačke reke, koji takođe nosi naziv Tri kladenca. Do vodopada tri kladenca se stiže od sela Dojkinci, kada se krene makadamskim putem od  renoviranog planinarskog doma. 
 

Put koji prati tok Dojkinačke reke najpre vodi do vodopada Tupavica, gde se nakon 4,5 km od planinarskom doma, kod jedne krivine skreće desno i preko drvenog mostića prelazi Dojkinačka reka, a zatim se stotinak metara dalje prati tok Međudolskog dola na kome se nalazi vodopad Tupavica.
 
 

Od mesta gde se skreće za Tupavicu makadamski put dalje vodi do još dva manja vodopada, koji su od Tupavice udaljeni oko 3 km. Jedan se zove Draganov vir, a drugi Jovin vir. Kao orjentir za skretanje do njih može da posluži jedna stara kuća koja se nalazi sa leve strane pored puta. Od te kuće put dalje vodi ka Arbinju i do izvora Ladna voda. Dužina puta od vodopada Draganov vir do izvora i mesta Ladna voda je oko 4,5 km.
 
vodopad Draganov vir na Dojkinačkoj reci

Dužina puta od planinarskog doma do izvora Ladna voda tj. do mesta sa koga se polazi do vodopada Tri kladenca, vrhova Vražja glava, Kopren, Tri čuke... je oko 12,5 km. Putem mogu  da idu samo teretna vozila ili druga vozila koja su više odignuta od tla. U selu Dojkinci postoji mogućnost iznajmljivanja terenskog vozila.
  
T'vne čaršije - kapija Arbinja
 


Dojkinačka reka


Ladna voda
 


Oko 150 metara dalje od izvora Ladna voda stiže se do pretposlednjeg mosta, koji se nalazi na oko 1490 mnv, mesta gde se dva potoka spajaju (levi potok je Belčin dol, a desni je gornji tok Dojkinačke reke). Na ovoj raskrsnici put levo vodi kroz Belčin dol, a put desno oko pedesetak metara dalje do poslednjeg betonskog mosta. Od ovog mosta kreće staza ka vodopadu Tri kladenca. Staza je od skora obeležena planinarskim markacijama
 

 
Kada se pređe most ide se stazom koja se nalazi na levoj obali Dojkinačke reke i koja prati njen tok. Kretanje se odvija kroz visoko rastinje, na nekim delovima staze ima i blata. Od mosta do vodopada ima oko 2,5 km pešačenja po dosta strmom terenu bujne vegetacije.  Vreme koje potrebno za prelazak ove deonice je oko jedan sat.
 
 
gornji tok Dojkinačke reke
 

Dojkinačka reka

 
Kada se nakon nekog vremena stigne do mesta sa crvenom zastavicom, nakon prelaska preko uzvišenja izlazi se na ravniji teren gde se uočava veliki kamen na kome je nacrtana crvena strelica, koja levo usmerava na obeleženu stazu u pravcu Dojkinačke reke. Od ovog kamena staza udesno, pa naviše takođe vodi do vodopada Tri kladenca, ali ona nije obeležena i ne prati tok Dojkinačke reke.


vodopad Tri kladenca
3 коментара: